Skip to content Skip to footer

Digitale toegankelijkheid.

Vergroot je bereik door pdf’s, infographics en animatievideo’s digitaal toegankelijk te maken.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Stel je voor: een digitale revolutie die ervoor zorgt dat websites en digitale documenten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is precies waar digitale toegankelijkheid voor staat.

In Nederland alleen zijn er 4,5 miljoen mensen met een functiebeperking. Tot deze groep behoren onder andere mensen die slechtziend of doof zijn, een ernstige motorische beperking of een licht verstandelijke beperking hebben en laaggeletterden. Op dit moment is veel digitale informatie voor hen niet toegankelijk. Door digitale bronnen conform de WCAG 2.1 richtlijnen op te stellen, kan hier verandering in worden gebracht.

Op dit moment is digitale toegankelijkheid enkel verplicht voor (semi-)overheidsinstanties. Hier komt snel verandering in. Vanaf 2025 zullen ook steeds meer bedrijven aan de WCAG richtlijnen moeten voldoen.

All round marketeer

Toegankelijke pdf’s

Heb je onvoldoende tijd om documenten digitaal toegankelijk te maken? Of heeft jouw organisatie of bedrijf de kennis niet? Geen zorgen! Wij kunnen jouw documenten digitaal toegankelijk maken. Ons team is op de hoogte van de actuele toegankelijkheidseisen en maakt van jouw jaarverslag, beleidsstuk of rapport direct een toegankelijke pdf.

Wij kunnen zowel een bestaand document toegankelijk maken als een nieuw document voor je opstellen. Het opgeleverde document is direct klaar om op de website geplaatst te worden.

Toegankelijke infographics

Met een infographic kun je op basis van een beeld een grote hoeveelheid informatie toegankelijk en inzichtelijk maken. Hoewel alleen overheidsinstanties verplicht zijn om digitaal toegankelijke infographics aan te bieden, profiteert iedere organisatie hiervan. Een toegankelijke infographic heeft namelijk een groter bereik, is eenvoudig te begrijpen en is bovendien zeer gebruiksvriendelijk.

Wij helpen je graag aan een toegankelijke infographic. Vanaf de start van het ontwerpproces wordt er kritisch nagedacht over de opbouw van de infographic, zodat deze voor een zo groot mogelijke groep begrijpelijk is.

OH Marketing & Reclame

Toegankelijke animaties

Animatievideo’s vormen een unieke manier om een grote hoeveelheid informatie op een speelse wijze te communiceren met je doelgroep. Om te zorgen dat een animatievideo toegankelijk is, moet er rekening worden gehouden met veel factoren.

Visueel gezien moet er voldoende contrast zitten in de kleuren, er moet ondertiteling worden toegevoegd en er is een duidelijke voice-over nodig die de informatie voorleest. Onze vormgevers weten waar een toegankelijke animatievideo aan moet voldoen en zetten jouw ideeën om in een mooie én toegankelijke video.

Veelgestelde vragen over digitale toegankelijkheid

Is het principe van digitale toegankelijkheid nog niet helemaal duidelijk? Kijk dan vooral even naar de veelgestelde vragen hieronder en lees alle antwoorden rustig door. Staat jouw vraag er niet tussen? Laat het ons dan vooral weten!

Het toegankelijk maken van websites en andere digitale informatie voor een zo groot mogelijk publiek. Dit wordt gedaan op basis van de WCAG 2.1 richtlijnen. Door bepaalde aanpassingen door te voeren in digitale bronnen, wordt informatie ook toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.

Digitale bestanden horen voor iedereen toegankelijk te zijn. Ongeacht of je een functiebeperking hebt. Een pdf die aan de eisen van WCAG 2.1 voldoet, kan worden geïnterpreteerd door een brailleapparaat, hardop worden voorgelezen en worden bediend met een toetsenbord. Zo wordt niemand buitengesloten en heeft iedereen toegang tot de informatie.

Toegankelijke pdf’s zijn opgebouwd in lagen. De eerste laag is de zichtbare laag. Deze bestaat meestal uit tekst, afbeeldingen, grafieken en/of tabellen. De tweede laag is de onzichtbare laag. Deze bestaat uit code. Hierin staat informatie over de opbouw van het pdf-bestand. Denk aan:

 • Koppen.
 • Tussenkoppen.
 • Paragrafen.
 • Omschrijvingen van afbeeldingen of grafieken.

Door de code weet een schermlezer welke onderdelen bij elkaar horen en in welke volgorde de tekst gelezen moet worden. De onzichtbare laag ontbreekt in een standaard pdf.

Mensen die een functiebeperking hebben zijn blind, slechtziend, kleurenblind, doof of slechthorend, hebben een ernstige motorische beperking of een licht verstandelijke beperking, zijn dyslectisch of laaggeletterd. In Nederland hebben maar liefst 4,5 miljoen mensen een functiebeperking.

Voor alle (semi-)overheidsinstanties. Deze instanties zijn verplicht om een toegankelijke website te hebben. Dit betekent dat ook alle documenten op de website toegankelijk moeten zijn, waaronder de pdf’s.

Let op: vanaf 2025 moeten ook veel bedrijven voldoen aan de richtlijnen van de WCAG 2.1.

Digitaal toegankelijke websites en bestanden hebben de volgende voordelen:

 • Te gebruiken op verschillende apparaten.
 • De inhoud is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen.
 • Groter bereik.
 • Iedereen kan het gebruiken.
 • Betere positie in Google.
 • Hogere klanttevredenheid.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn richtlijnen voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites en apps. Met als doel om een website of app toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.

Er zijn drie niveaus, namelijk A, AA en AAA. Richtlijnen op niveau A vormen de basis voor toegankelijkheid. Voor (semi-)overheidsinstanties zijn niveau A en AA verplicht. Dit betekent dat hun websites en apps aan 50 succescriteria moeten voldoen.

Naast niveaus kan de WCAG ook worden onderverdeeld in de volgende principes:

 1. Waarneembaar
  Informatie moet op verschillende manieren waarneembaar zijn. Hierdoor is de informatie voor een breed publiek toegankelijk.

 2. Bedienbaar
  De interface en de navigatie moeten op verschillende manieren te bedienen zijn. Mensen die geen muis kunnen besturen, mogen niet worden uitgesloten van de informatie.

 3. Begrijpelijk
  Zowel de inhoud als de bediening van het interface moeten begrijpelijk zijn.

 4. Robuust
  De content moet zo robuust mogelijk zijn zodat deze goed gelezen, begrepen en weergegeven kan worden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de code netjes staat
  zodat schermlezers de inhoud kunnen interpreteren.